POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Toda comunicación con NOSKI CONSULTING TOUR S.L. por cualquier medio o a través de la web o direcciones de correo electrónico, supone el consentimiento expreso para que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad de NOSKI CONSULTING TOUR S.L. Estos datos de carácter personal serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por tanto, el interesado podrá ejercer derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento.

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de NOSKI CONSULTING TOUR S.L. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega que se notifique inmediatamente mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.

Como asistente a eventos organizados por NOSKI CONSULTING TOUR, el usuario podrá aparecer en imágenes y/o grabaciones tomadas por esta empresa para la promoción del evento y sus actividades. Por tanto el asistente da su consentimiento y acepta que NOSKI CONSULTING TOUR tiene los derechos para el uso y explotación del material relativo a los eventos que organice y en los que pueda aparecer, y autoriza a NOSKI CONSULTING TOUR a la cesión de los mismos a la entidad contratante del evento y a su difusión en los medios en los que se difunda el evento. En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos identificativos de la empresa:


Denominación social: NOSKI CONSULTING TOUR S.L.
Domicilio social: Juan Pablo II, 18 bajo 01015 / Vitoria-Gasteiz
Correo electrónico: info@noskiconsulting.com
Teléfono: (0034) 945 21 31 87 / Fax: +34 945 21 31 78
CIF: B-01325455
Registro: R.M. Alava Tomo 1002, Seccion 8, Folio 142, Hoja VI-8264, Inscripc. 1aPRIBATUTASUN POLITIKA

NOSKI CONSULTING TOUR S.L.-rekin izan dezakezun edozein komunikazio izaten duzunean, bidea edozein delarik ere, helbide elektronikoa izan, web-gune honetan dauden inprimakiak izan edo beste edozein izan, zure datu pertsonalak NOSKI CONSULTING TOUR S.L.-ren fitxategian sartzea onartzen duzu. Izaera pertsonaleko datu hauek, Izaera Pertsonala duten Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak zehazten duenaren arabera tratatuko dira. Beraz, interesatuak aipatu fitxategietan egon daitezkeen datu pertsonalak ikusteko, aldarazteko, kentzeko eta aurka egiteko eskubidea dauka, eta edozein momentutan idatziz datuak ken daitezela eska dezake.

Posta elektroniko honetan eta gaineratzen zaion edozein artxibotan barne hartzen den informazioa hartzaileari soilik zuzentzen zaio. Debekatuta dago, beraz, informazio hori hedatzea, kopiatzea edo inori ematea, NOSKI CONSULTING TOUR S.L.-k aldez aurretik idatziz baimentzen ez badu. Mezu elektroniko hau oker baten ondorioz jaso baduzu, lehenbailehen esateko eskatzen dizugu, bidali dizunari mezu elektronikoa birbidaliz.

NOSKI CONSULTING TOUR-rek antolatutako ekitaldietara bertaratzen dena, enpresa honek ekitaldien promozioarako egiten dituen irudi edota grabaziotan azaldu daiteke. Ondorioz, bertaratzen denak onespena ematen du eta onartzen du NOSKI CONSULTING TOUR-rek eskubide guztiak dituela antolatzen dituen edota azaltzen den ekitaldietako materiala erabili eta ustiatzeko. Era berean, baimena ematen dio NOSKI CONSULTING TOUR-ri eskubide hoiek ekitaldia kontratatzen duen entitateari emateko, baita ekitaldia bera zabaltzen den komunikabideetan agertzeko ere.
Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legean ezarritako baldintzak jarraituz (34/2002 legea, uztailaren 11koa), enpresaren datuak jakitera ematen dugu

Enpresaren Izena: NOSKI CONSULTING TOUR S.L.
Sozietatearen egoitza: Juan Pablo II, 18 bajo 01015 / Vitoria-Gasteiz
Helbide elektronikoa: info@noskiconsulting.com Telefonoa: (0034) 945 21 31 87 / Fax: +34 945 21 31 78
IFZ: B-01325455
Erregistro: R.M. Alava Tomo 1002, Seccion 8, Folio 142, Hoja VI-8264, Inscripc. 1ยช